Orientering fra bestyrelsen november 2019

FREDERIKSVÆRK BÅDELAUG

21. november 2019

Orientering fra bestyrelsen om dit Bådelaug i 2019

Kære medlemmer.

Indrømmet at vi er lidt sent ude med denne orientering, men sådan går det nogen gange – håber I bærer over med os.

Vores generalforsamling i februar forløb fint med deltagelse af 21 medlemmer – og uden at der skete revolution; vi kører støt der ud af Husk at referatet ligger på vores hjemmeside.

Hornfisketuren og Pinseturen blev ikke gennemført som et klubarrangement; er der nogen, der har lyst, så ligger der et par opgaver til næste år.

Terrassen blev bygget færdig hen over foråret og fremstår nu rigtig flot. Mange tak for den store indsats fra Niels, Michael og Lars (Winther-brødrene), Morten, Erik, Kasper, Lars, Carsten, Per, Knud og bestyrelsen; og til Gert som lavede prikken over i’et med det meget flotte rækværk. Det er godt at vide, at vi kan, når vi skal

Sct. Hans-grillen blev noget af et tilløbsstykke, idet ikke mindre end 28 havde valgt at grille og feste på vores nye terrasse – man kan vel sige, at det blev den officielle indvielse af terrassen. Dejligt at se at der er liv og at klubhuset bliver brugt.

I år var der Havnefest i august og fra Bådelauget var det Andreas og Pia, der trak det store læs ikke mindst under planlægningen og tilrettelæggelsen – mange tak for det I to. På selve dagen var vi en håndfuld, der havde forskellige opgaver og alt forløb fint.
Der var dog lige diskussion om klubhusenes rolle, men A.M.B.A. bestyrelse havde nedsat et festudvalg og her havde man besluttet, at Cafe Mark skulle have entreprisen på alt omkring drikkevarer – ikke mindst fordi Cafe Mark stod for 3 musikalske arrangementer i løbet af dagen og aftenen.

bestyrelsesmødet den 3. september mødte 5 medlemmer op, idet der var uklarhed om nogle ting:

  • Havnefesten og den manglende mulighed for fuldt ud at bruge klubhuset blev drøftet, men bestyrelsen støttede tilgangen om, at Cafe Mark nødvendigvis måtte have et grundlag for at holde deres økonomi på plads. Ligeledes var der et tidligere år konstateret, at én klub havde lavet deres ”egen fest i festen”, hvilket medførte et noget tomt festtelt på øen – det ønskede man ikke igen. Sluttelig må bestyrelsen erkende, at vi nok skulle have kommunikeret tydeligere og tidligere ud omkring klubhusets anvendelse på denne dag – vi gør det bedre næste gang.
  • Klubhusets anvendelse i andre sammenhænge var også oppe og vende. Vi enedes om, at selvfølgelig er der forskel på, når et medlem låner klubhuset til et privat arrangement og når et antal medlemmer pludselig og spontant ”laver en fest ud af det” – i det førstnævnte tilfælde er der ”en kontrakt mellem medlemmet og klubhusbestyreren” og i det andet tilfælde rydder man selvfølgelig op efter sig selv.
  • Sluttelig drøftede vi løst og fast; det vigtigste var, at vi er enige om, at klubhuset er til for at blive brugt, at vi rydder op efter os selv, at vi efterhånden har nogen rigtig flotte faciliteter og at vi skal passe på tingene.

Mødet forløb i en god ånd og tone og afsluttedes i god forståelse – vi må naturligvis gerne have hver vores opfattelse og vi er ikke sure på hinanden. Det er rigtig fint, når nogen møder op, så vi kan få en dialog.

Vores næstformand Andreas Hjorth har valgt at trække sig fra bestyrelsen, så vi har taget fat i suppleanterne Pia Winther og Lars Arnesen – Lars er efter ønske indtrådt i bestyrelsen og er konstitueret som næstformand. Så velkommen til Lars, som tidligere har været vores kasserer.
Mange tak til Andreas for dit virke i bestyrelsen gennem 6½ år.

Herreturen er jo egentlig et Motorbådsklub-arrangement, men i år udgjorde deltagelsen 6 både fra Bådelauget. Og deltagerne talte 20-25 hoveder, som havde en fin tur til Veddelev i et fantastisk vejr.

I skrivende stund har vi lige afholdt Standernedhaling lørdag den 2. november med deltagelse af 12 hoveder – heri blandt nye medlemmer, så endnu engang velkommen til Thyge, Steen og Vivi. Det blev en fin aften med dejlig mad – tunmousse, marineret mørbrad med flødekartofler og salater, irsk kaffe med chokolade; alt sammen ved Sannes foranstaltning – mange tak for det. Vand, øl og vin manglede vi vist heller ikke, så mange tak for en god aften.

Hvad sker der lige i den nærmeste fremtid:

  • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. december, hvor vi pakker og udsender indkaldelse til generalforsamling samt aktivitetskalender for 2020.
  • Generalforsamling 2020 finder sted søndag den 2. februar.

På bestyrelsens vegne

Niels Gregart
formand
sign.