Orientering fra bestyrelsen DEC 2021

FREDERIKSVÆRK BÅDELAUG

December 2021

Orientering fra bestyrelsen om dit Bådelaug i 2021

Kære medlemmer.

Også i år har Corona’en sat sit præg på aktiviteterne. Vilkårene til trods har flere alligevel fået sejlet lidt/noget/meget.

Vores generalforsamling i februar var vi nødsaget til at aflyse på grund af Corona’en.

Kontingentindbetaling i klubhuset primo marts blev suspenderet igen som følge af Corona’en og der blev udsendt girokort til alle.

Standerhejsningen først i april valgte vi ligeledes at aflyse som følge af Corona’en.

Sct. Hans tiltrak ca. 30 deltagere, som flittigt brugte terrassen til grill og hygge.

Herreturen blev gennemført, idet restriktionerne omkring Corona’en gav mulighed for det – der berettes om en fin tur i fantastisk vejr.

Standernedhalingen lørdag den 6. november blev gennemført med 19 glade deltagere, en fin buffet fra Røgeristen, drikkevarer fra Kaspers køleskab, levende musik ved Jan Ahrensberg og stram styring i køkkenet af Sanne. Alt i alt en god og hyggelig fest – dejligt at det igen kunne lade sig gøre.

Andre tiltag i Bådelauget udgøres af

 • Vi har fået ny klubhusbestyrer. Knud valgte i det sene forår at fratræde – vi siger mange tak til Knud og Käthe for jeres vel gennemførte tjeneste. Kasper (knasthøvleren) har stillet sit mandat til rådighed og vi har et fint samarbejde – tag vel imod og pas på ham.
 • Endelig lykkedes det at får etableret et nyt nøglesystem, som nu har været operativt i nogle måneder. Har du ønske om at få en nøgle, så henvend dig trygt til Mikael Winther. Enten får du byttet din gamle nøgle eller du får en ny formedelst kr. 100,-
 • Vores hjemmeside har været gået ned, men lige om lidt er den aktiv igen – søg blot på www.baadlauget.dk

Hvad sker der lige i den nærmeste fremtid:

 • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. december, hvor vi pakker og udsender indkaldelse til generalforsamling samt aktivitetskalender for 2022.
 • Generalforsamling 2022 finder sted søndag den 6. februar – om Corona’en vil.

  På bestyrelsens vegne
  Niels Gregart
  Formand

PS. Som andelshaver skal opmærksomheden henledes på A.m.b.a. udskudte ordinære general-forsamling 5. september og den ekstraordinære generalforsamling 22. november – begge handlede overordnet set om økonomi. Det kan anbefales at se referaterne på havnens hjemmeside.

PS-PS. Corona er noget vi må leve med og vi efterlever myndighedernes retningslinier og påbud!