Orientering fra bestyrelsen november 2020

FREDERIKSVÆRK BÅDELAUG

23. november 2020

Orientering fra bestyrelsen om dit Bådelaug i 2020

Kære medlemmer.

Året indtil videre har vel egentlig været ”lidt tungt” under indflydelse af Coronaen og det har været nødvendigt at aflyse flere aktiviteter. Vilkårene til trods har flere alligevel fået sejlet lidt/noget/meget.

Vores generalforsamling i februar – altså inden Coronaen brød løs herhjemme – forløb fint og der deltog
31 medlemmer. Vi kører fortsat støt der ud af Husk at referatet ligger på vores hjemmeside.

Kontingentindbetaling i klubhuset primo marts forløb ligeledes fint – også før Coronaen holdt sit indtog – og ca. 70 mødte op.

Standerhejsningen først i april valgte vi at aflyse som følge af Coronaen.

Herreturen blev gennemført, mens Coronaen holdt en ”pause” – der berettes om en fin tur til Skuldelev i et fantastisk vejr.

Standernedhalingen lørdag den 7. november blev aflyst som følge af Corona-forholdsreglerne.

Andre tiltag i Bådelauget udgøres af

 • Opsætning af nedløbsrør på skuret er foretaget
 • Eftersyn af udsugningsanlæg – det kører ikke mere i døgndrift
 • Eftersyn af varmepumpe – effekten skulle nu være øget med 25%
 • Justering af terrassens højde og maling af bundremmen er foretaget
 • På loftet er der nu lagt plader/brædder på hele gulvet
 • Den indre gavlvæg på loftet er blevet isoleret
 • OG JA, vi arbejder stadig med en løsning til nøglesystemet – og indrømmet, så går det lidt trægt. Indtil vi har løsningen, må vi leve med nøgleboksen – men husk nu
  • at hænge nøglen på plads i nøgleboksen igen – nøglen skal ikke efterlades i låsen!!
  • at låse nøgleboksen igen – tryk koden igen og luk
  • at slukke lyset efter dig – det går ikke ud af sig selv

Hvad sker der lige i den nærmeste fremtid:

 • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 1. december, hvor vi pakker og udsender indkaldelse til generalforsamling samt aktivitetskalender for 2021.
 • Generalforsamling 2021 finder sted søndag den 7. februar – om Coronaen vil. På bestyrelsens vegne Niels Gregart
  formand
  sign.

PS. Coronaen er noget vi må leve med og vi efterlever myndighedernes retningslinier og påbud!